Αφροδίτη Χόντου

Μενού

Αφροδίτη Χόντου

Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης

Business coaching

Life coaching

Επικοινωνιολογία

Αφροδίτη Χόντου - Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης

Αφροδίτη Χόντου

Η Αφροδίτη Χόντου στις "Leading Women in Business 2022" της ICAP CRIF

Business Coaching

Αφροδίτη Χόντου επικοινωνιολόγος

Το Business Coaching είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για να ανεβάσει τον πήχη μιας εταιρίας από το σημείο που βρίσκεται, στο σημείο που έχει οραματιστεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Μπορεί να βοηθήσει, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Ιδιοκτήτη Επιχείρησης ή τον Ανώτερο Εκτελεστικό Οργανισμό, να ορίσει καλύτερους στόχους , να  επιτύχει τους στόχους της εταιρίας πιο γρήγορα , να λάβει  καλύτερες αποφάσεις  και να  βελτιώσει τις σχέσεις τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και μεταξύ προσωπικού και ηγεσίας.

Οι τομείς

 • Καθοδήγηση στη διαχείριση της ηγεσίας
 • Καθοδήγηση στη διαχείριση της απόδοσης των υπαλλήλων της επιχείρησης

Γιατί εμάς;

 • Για να βρούμε μαζί τον σωστό τρόπο καθοδήγησης όταν αυτό δε συμβαίνει.
 • Για να σας βοηθήσουμε να ορίσετε καινούριους στόχους.
 • Για να δουλέψουμε ώστε να βάλουμε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για να γίνετε από καλοί, εξαιρετικοί!

Life Coaching

Life Coaching

Το Life Coaching είναι ένα επάγγελμα που είναι βαθιά διαφορετικό από τη θεραπεία ή την παροχή συμβουλών. Η διαδικασία καθοδήγησης απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να βελτιώσουν τις σχέσεις ή το επάγγελμα τους, εξετάζοντας τι συμβαίνει τώρα, ανακαλύπτοντας ποια είναι τα εμπόδια ή οι προκλήσεις και επιλέγοντας μια πορεία δράσης ώστε, στο τέλος, η ζωή τους να είναι η ζωή που θέλουν να είναι.

Οι τομείς εφαρμογής:

 • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης
 • Διαχείριση στρες
 • Διαχείριση σχέσεων και συναισθημάτων
 • Δημιουργία στρατηγικής και στόχων
 • Αυτογνωσία
Απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω skype

Απομακρυσμένες συνεδρίες

Το διαδίκτυο και η τεχνολογία γενικότερα μας προσφέρουν την δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών εξ αποστάσεως.
Οι απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω διαδικτύου έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές και χρήσιμες, στις περιπτώσεις εκείνες όπου η δια ζώσης συνεδρία δεν είναι εφικτή. Οι εξ’ αποστάσεως συνεδρίες ακολουθούν τους κανόνες των κοινών συνεδριών.